Alè Vinarossenc 2000

septiembre 17, 2022

SRA. ROSA BORRÀS PEÑA

(Vinaròs, 2 de gener-1928)

Rosa Borres Peña “Rosita” com la coneixem tothom, naix a Vinaròs al carrer de Sta. Magdalena.

La seua mare va ser la Sra. Rosa Peña i el el seu pare, el Sr. Josep Vicent Borràs, fundador de “Helados Peña”.

Va ser una família de. 4 germans: Vicent, Josep, David i Rosita,

La imatge de Rosita darrera el carret tant a l’hivern com al’ estiu, i la del seu germà David amb els seus “tramussets  arremullats” o amb els “polos i mantecados”, ja forma part de la nostra historia i del nostre patrimoni com a poble,